AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It's ages since I last saw a Hollywood film.

  • A. I saw a last Hollywood film since ages ago.
  • B. I haven't seen a Hollywood film for a long time.
  • C. I haven't seen any Hollywood film before.
  • D. It's ages when I saw a last Hollywood film.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>