AMBIENT
 • Exercise 2: From the four words or phrases - a, b, c or d - choose the one that best completes the sentence. 

  Câu hỏi:

  ______ west of the Rocky Moutains.

  • A. Tornadoes almost occur never
  • B. Tornadoes never almost occur
  • C. Never tornadoes almost occur 
  • D. Tornadoes almost never occur

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>