• Câu hỏi:

  ______ did Arthur realize that there was danger.

  • A. Upon entering the store
  • B. When he entered the store
  • C. Only after entering the store
  • D. After he had entered the store

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC