AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Jacobson is often referred to ______ at the factory.

   

  • A. be the best engineer
  • B. by the president to be the best engineer
  • C. as being the .best engineer
  • D. as the best engineer

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>