• Câu hỏi:

  The author mentions all of the following as concerns of telecommuting. EXCEPT________.

  • A. the opportunities for advancement.
  • B. the different system of supervision.
  • C. the lack of interaction with a group.
  • D. the fact that the work space is in the home.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC