AMBIENT
 • Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes each sentence.

  Câu hỏi:

  She passed a physics degree with .................. , and went on to take another degree in mathematics.

  • A. her determination
  • B. flying color
  • C. high position
  • D. difficult conditions

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA