YOMEDIA
 • Choose the correct answer - a, b, c, or d - that best completes each sentence.

  Câu hỏi:

  He advised me to buy my ticket immediately or it................ too late.

  • A. will
  • B. will be
  • C. would
  • D. would be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA