AMBIENT
 • Câu hỏi:

  `Book my seat in advance.' Mary said to John.

  • A. Mary said to John to book her seat in advance.
  • B. Mary told John book her seat in advance.
  • C. Mary told John that he booked her seat in advance.
  • D. Mary told John to book her seat in advance. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>