AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

  • A. Nhân dân trong khu dân cư
  • B. Người Việt Nam ở nước ngoài
  • C. Tổ học tập
  • D. Trường học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>