ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc

  • A. Của cuộc sống.
  • B. Của cộng đồng.
  • C. Của đất nước.
  • D. Của thời đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc của cộng đồng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15092

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF