AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của

  • A. Quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân.
  • B. Quan hệ giữa người với người.
  • C. Quan hệ giữa các giai cấp khác nhau.
  • D. Quan hệ giữa các địa phương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>