ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

  • A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
  • B. Nhân ái, thương yêu con người.
  • C.  Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.
  • D. Sẵn sang giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hành vi không là biểu hiện của nhân nghĩa: Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP