ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mỗi người là một thành viên, một tế bào

  • A. Của cộng đồng
  • B. Của Nhà nước.
  • C. Của thời đại.
  • D. Của nền kinh tế đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mỗi người là một thành viên, một tế bào của cộng đồng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15089

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON