AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mỗi người là một thành viên, một tế bào

  • A. Của cộng đồng
  • B. Của Nhà nước.
  • C. Của thời đại.
  • D. Của nền kinh tế đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>