YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ta mở chiền dịch Biên giới với mục đích là?

  • A. Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt -Trung.   
  • B. Đánh tan quân Pháp ở miền Bắc.   
  • C. Phá tan cuộc tấn công mùa đông của Pháp.   
  • D. Bảo vệ thủ đô Hà Nội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97449

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON