AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình \(u = \cos (20t - 4x)\) (cm)  (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng 

  • A.  5 m/s.        
  • B.  50 cm/s.         
  • C. 40 cm/s        
  • D. 4 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>