AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Some of the people were standing the street watched the parade, while others were singing songs.

  • A. of the
  • B. standing
  • C. watched
  • D. others

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  watched ---> watching

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>