ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Because of its vast tracts of virtually uninhabited northern forest, Canada has one of the lowest population density in the world.

  • A. virtually
  • B. its
  • C. lowest
  • D. density

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  density ---> densities

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE