AMBIENT
 • Exercise 2: Choose the word or phrase - A, B, C or D - that needs correcting.

  Câu hỏi:

  They are planning on attending the convention next month, and so I am.

  • A. planning
  • B. on attending
  • C. and
  • D. so I am

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  so I am ---> so am I

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>