AMBIENT
 • Câu hỏi:

  As soon as Pete had arrived, he told us that he will be leaving for London tomorrow after the board meeting.

   

  • A. had arrived
  • B. will be leaving
  • C. after
  • D. meeting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  will be leaving ---> would be leaving

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>