AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Financier Andrew Mellon donated most of this magnificent art collection to the National Gallery of Art, where it is now locating.

   

  • A. donated
  • B. magnificent
  • C. collection
  • D. locating

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  locating ---> located

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>