AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I think you should ______.

   

  • A. have your hair be cut
  • B. have your hair cut
  • C. cut your hair
  • D. have your hair been cut

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>