YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân cấu tạo amino axit có công thức phân tử C4H9O2N là

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các đồng phân amino axit :

  \(\begin{array}{l} C{H_3} - CHN{H_2} - C{H_2} - COOH\\ C{H_3} - C{H_2} - CHN{H_2} - COOH\\ C{H_2}N{H_2} - C{H_2} - C{H_2} - COOH\\ N{H_2} - C{H_2} - C{H_2}\left( {C{H_3}} \right) - COOH\\ {\left( {C{H_3}} \right)_2}C\left( {N{H_2}} \right) - COOH \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON