YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số dân đô thị nước ta ngày càng tăng do?

  • A. Ngành nông - lâm - ngư phát triển. 
  • B. Tác động của quá trình công nghiệp hoá.
  • C. Đời sống dân thành thị ngày càng cao. 
  • D. Phân bổ lại dân cư giữa các khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: Kiến thức bài 17, trang 77,78 SGK 12 
  Cách giải: 
  Nước ta đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước => phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ => tạo ra khối lượng việc làm lớn => thu hút lao động từ nông thôn ra thành phố lớn => dân thành thị tăng lên 
  Chọn B 

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 265824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF