YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số dân của Đông Nam Bộ năm 2009 là:

  • A.  4,9 triệu người     
  • B. 8,9 triệu người   
  • C. 12 triệu người     
  • D. 14,9 triệu người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số dân của Đông Nam Bộ năm 2009 là 14,9 triệu người.

  → Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24363

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON