YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Several deserts are a quite vast and uninhabited ________.

  • A. plain
  • B. territory
  • C. corridor
  • D. shrub

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON