YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Scuba diving is usually carried out in the ocean in that people can explore the underwater world.

  • A. is
  • B. out
  • C. that
  • D. explore

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  That => which: không dùng "that" trong mệnh đề quan hệ không xác định

  Câu này dịch như sau: Môn lặn có bình dưỡng khí thường được thực hiện ở đại dương nơi mà con người có thể khám phá thế giới dưới biển.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON