ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Air pollution is getting _______ serious in big cities in the world.

  • A. more and more
  • B. the more and the more
  • C. the most and the most
  • D. most and most

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cấu trúc so sánh lũy tiến: more and more + long adj/ adv: ngày càng...

  Câu này dịch như sau: Ô nhiễm không khí đang trở nên ngày càng nghiêm trọng ở các thành phố lớn trên thế giới.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75312

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF