ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ms Brown asked me __________ in my class. 

  • A. there were how many students
  • B. how many students there were
  • C. were there how many students
  • D. how many students were there

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Tường thuật câu hỏi wh – question: S+ asked + wh- + S+ động từ lùi thì. =>Chọn B

  Câu này dịch như sau: Cô Brown hỏi trong lớp tôi có bao nhiêu học sinh. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON