AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu:

  (1) Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

  (2) Chọn lệnh Insert \(\rightarrow\) Picture \(\rightarrow\) From File

  (3) Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

  (4) Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

  • A. (3) - (2) - (1) - (4)
  • B. (1) - (2) - (3) - (4)
  • C. (4) - (2) - (1) - (3)
  • D. (4) - (1) - (2) - (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA