YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình dưới đây cho thấy một hình ảnh được chèn vào trang chiếu và đang được chọn. Để thay đổi kích thước hình ảnh, em đặt con trỏ chuột trên nút tròn nào trên biên của hình ảnh và kéo thả chuột:

  • A. Nút A
  • B. Nút B
  • C. Nút C
  • D. Nút A hoặc nút B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>