• Câu hỏi:

  Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng gì?

  • A. Trực quan hơn
  • B. Sinh động và hấp dẫn hơn
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC