• Câu hỏi:

  Rhinos have the average height of about 1,2 to 1,8 meters and weighs from 1000 to 3000 kgs.

  • A. have
  • B. height
  • C. to
  • D. weighs

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC