YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quy trình chế biến các món ăn có sử dung nhiệt là : 

  • A. Chuẩn bị- Chế biến- Trình bày
  • B. Sơ chế- Chế biến- Trình bày
  • C. Kiểm tra- Chuẩn bị- Chế biến
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Quy trình thực hiện

  1. Chuẩn bị (Sơ chế)

  2. Chế biến (trộn hỗn hợp)

  3. Trình bày (Sáng tạo cá nhân) .

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15558

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON