YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quá trình vận chuyển nước xảy ra qua các con đường nào?

  • A. Con đường qua tế bào sống và qua tế bào chết (bó mạch gỗ rễ, thân, lá)
  • B. Con đường qua tế bào của cây và qua khí khổng
  • C. Con đường rễ - thân - lá
  • D. Con đường qua bó mạch gỗ của rễ, bó mạch gỗ của thân và bó mạch gỗ của lá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Con đường qua tế bào sống và qua tế bào chết (bó mạch gỗ rễ, thân, lá) là các con đường vận chuyển nước.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON