• Câu hỏi:

  Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá không có sự tham gia của lực nào sau đây?

  • A. Lực hút do thoát hơi nước của lá.
  • B. Lực đẩy của áp suất rễ.
  • C. Lực di chuyến của chất hừu cơ từ lá xuống rễ.
  • D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quá trình vận chuyền nước trong mạch dẫn của thân cây cần có lực đẩy của áp suất rễ; lực hút của thoát hơi nước ờ lá; lực liên kết giữa các phân từ nước với nhau và với thành mạch dẫn.

  Lực di chuyển của các chất hữu cơ từ lá xuống rễ sẽ làm cho thế nước của giảm nên sẽ càn trợ quá trình vận chuyến nước từ rề lên lá.

  —» Đáp án c.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC