• Câu hỏi:

  Các phân tử H2O cỏ khả năng liên kết với nhau thành một dòng liên tục trong mạch dẫn của cây. Nguyên nhân là vì

  • A. Các phân tử H2O có sức căng bề mặt lớn.
  • B. Các phân tư H2O có tính phân cực
  • C. Các phân tử H2O có độ nhớt cao.
  • D. Các phân tử H2O có độ nhớt thấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Một phân tử nước gồm 1 nguyên tử oxi liên kết với 2 nguyên tử hidro bàng liên kết cộng hóa trị phân cực.

  Phân tử nước có tính phân cực. Bản thân các phân tử nước cũng liên kết với nhau bàng liên kết hidro đồng thời liên kết mạnh với các phân tử khác chứa oxi —» tạo lực liên kết lớn làm động lực đẩy dòng nước hướng lên trong hệ xylem.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC