YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quá trình vận chuyển nước qua lớp tế bào sống của rễ và của lá xảy ra nhờ:

  • A. Sự tăng dần áp suất thẩm thấu từ tế bào lông hút đến lớp tế bào sát bó mạch gỗ của rễ và từ lớp tế bào sát bó mạch gỗ của gân lá
  • B. Lực đẩy bên dưới của rễ, do áp suất rễ
  • C. Lực đẩy nước của áp suất rễ và lực hút của quá trình thoát hơi nước
  • D. Lực hút của lá, do thoát hơi nước 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình vận chuyển nước qua lớp tế bào sống của rễ và của lá xảy ra nhờ: Sự tăng dần áp suất thẩm thấu từ tế bào lông hút đến lớp tế bào sát bó mạch gỗ của rễ và từ lớp tế bào sát bó mạch gỗ của gân lá.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3075

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON