YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lực đóng vai trò chính cho quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá là lực nào sau đây?

  • A. Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước).
  • B. Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước)
  • C. Lực liên kết giữa các phân tử nước.
  • D. Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Động lực của quá trình vận chuyền nước từ rễ lên lá là:

  • Lực hút của lá (động lực chính) do sự thoát hơi nước.
  • Áp suất rễ - lực dẩy từ gổc lên thân.
  • Lực trung gian: sự liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch dẫn.

  Trong đó lực trung gian là lực yếu.

  Áp suất rễ chỉ đủ dẩy nước lên cao khoảng vài mét.

  Còn lực hút ở lá có thể đưa dòng nước lên cao hàng chục mét đối với các cây gồ lớn.

  Đáp án B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46449

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON