• Câu hỏi:

  Nước được vận chuyển trong thân theo mạch gỗ từ dưới lên, do nguyên nhân nào?

  • A. Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước
  • B. Lực liên kết trong dung dịch keo của chất nguyên sinh
  • C. Lực đẩy của rễ do áp suất rễ
  • D. Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước và lực đẩy của rễ do áp suất rễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC