RANDOM
 • Câu hỏi:

  Quá trình phân giải chất hữu cơ  mà chính những phân tửu hữu cơ đó vừa là chất cho vừa là chất nhận điện tử; không có sự tham gia của chất nhận điện tử từ bên ngoài được gọi là?

  • A. Hô hấp hiếu khí 
  • B. Đồng hoá 
  • C. Hô hấp kị khí 
  • D. Lên men

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA