YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quá trình phân giải chất hữu cơ  mà chính những phân tửu hữu cơ đó vừa là chất cho vừa là chất nhận điện tử; không có sự tham gia của chất nhận điện tử từ bên ngoài được gọi là?

  • A. Hô hấp hiếu khí 
  • B. Đồng hoá 
  • C. Hô hấp kị khí 
  • D. Lên men

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình phân giải chất hữu cơ  mà chính những phân tửu hữu cơ đó vừa là chất cho vừa là chất nhận điện tử; không có sự tham gia của chất nhận điện tử từ bên ngoài được gọi là lên men

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON