YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giống nhau giữa hô hấp, và lên men là?

  • A. Đều là sự phân giải chất hữu cơ 
  • B. Đều xảy ra trong môi trường có nhiều ôxi
  • C. Đều xảy ra trong môi trường có ít ôxi
  • D. Đều xảy ra trong môi trường không có ôxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giống nhau giữa hô hấp, và lên men là đều là sự phân giải chất hữu cơ 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON