YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kiếu dinh dưỡng của vi khuẩn nitrat hoá, vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh thuộc kiểu

  • A. Quang dị dưỡng
  • B. Hóa tự dưỡng
  • C. Hóa dị dưỡng
  • D. Quang tự dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vi khuẩn nitrat hoá, vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh là các vi khuẩn có khả năng sử dụng năng lượng từ các phản ứng hóa học để tông hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá tự dưỡng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 49036

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF