YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

  • A.

   2CO + O2 to → 2CO2

  • B.

   Fe + S to → FeS

  • C.

   S + F2 to → SF2

  • D.

   3Fe + 2O2 to → Fe3O4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 136998

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON