YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

  • A.

   dung dịch Ba(OH)2

  • B.

   CaO

  • C.

   dung dịch NaOH

  • D.

   nước brom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ cần dùng thuốc thử là dung dịch nước brom.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 136999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON