YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Oxi hóa hoàn toàn 10,8 gam kim loại X trong khí O2 (dư), thu được 20,4 gam oxit kim loại. X là kim loại

  • A. Al
  • B. Fe
  • C. Mg
  • D. Ca

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Bảo toàn khối lượng: nO2 = (20,4-10,8)/32 = 0,3 mol

  Bảo toàn electron: 10,8/M.n = 4.0,3 ⇒ M=9n ⇒ n=3; M=27(Al).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137001

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON