YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để loại bỏ các khí HCl, CO2 và SO2 có lẫn trong khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch

  • A.

   NaCl   

  • B. CuCl2 
  • C. Ca(OH)2   
  • D. H2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để loại bỏ các khí HCl, CO2 và SO2 có lẫn trong khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch Ca(OH)2

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON