YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đốt nóng thìa sắt nhỏ có chứa lưu huỳnh bột trên ngọn lửa đèn cồn, lưu huỳnh nóng chảy, sau đó cháy trong không khí cho ngọn lửa xanh mờ. Đưa lưu huỳnh đang cháy vào bình đựng khí oxi, lưu huỳnh tiếp tục cháy cho ngọn lửa

  • A.

   sáng hơn và sinh ra lưu huỳnh đioxit.

  • B.

   mờ hơn và sinh ra lưu huỳnh đioxit.

  • C.

   sáng hơn và sinh ra lưu huỳnh trioxit.

  • D.

   mờ hơn và sinh ra lưu huỳnh trioxit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  sáng hơn và sinh ra lưu huỳnh đioxit.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON