ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về nguồn điện là không đúng?

  • A. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.
  • B. Nguồn điện tạo ra hai cực có điện tích cùng loại giống nhau.
  • C. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch kín.
  • D. Nguồn điện tạo ra hai cực có điện tích khác loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguồn điện tạo ra hai cực có điện tích khác loại

  ⇒ Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON