ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

  • A. Có cùng hình dạng, kích thước.
  • B. Có hai cực là dương và âm.
  • C. Có cùng cấu tạo .
  • D. Cả A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm chung của nguồn điện là có hai cực: dương và âm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON