YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để đèn xe máy phát sáng thì đèn phải được nối với nguồn điện. Vật trong xe máy, nguồn điện là thiết bị nào sau đây?

  • A. Pin
  • B. Đi- na- mô
  • C. Ắc – qui
  • D. Cả ba đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vật trong xe máy, nguồn điện là ắc- qui

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON